torstai 13. kesäkuuta 2013

Kalastuksen valvonnasta ja vähän kiintiöistäkin

Euroopan Unionissa, Suomi mukaanlukien, harjoitetaan monimutkaista kalastuspolitiikkaa. Tähän politiikkaan kuuluu tärkeänä osana kalastuksen valvonta joka liittyy tietenkin meidän jokapäiväiseen elämään täällä paatilla.

Yritän lyhyesti kuvailla muutamia valvontaan liittyviä rutiineja. Siis ihan omasta näkökulmasta.

Huovarilla on kalastuksenvalvonnan VMS-satelliittilähetin, jonka avulla valvojat voivat seurata kaiken aikaa liikkeitämme merellä. Sitä ei saa ominpäin sulkea ja mikäli se menee epäkuntoon on kalastus keskeytettävä ja tultava maihin korjauttamaan laitteet. Yksityisyys on kalastajalta viety, isoveli valvoo jokaista liikettämme.
VMS paneeli. Laitteet omistaa Suomen valtio
Kalastamme ns. kiintiöityjä kalalajeja. Suomen on miltei reaaliajassa seurattava maihin tuotavia saaliita, jotta maallemme myönnettyjä kiintiöitä ei ylitetä. Me pidämme aluksella kalastuspäiväkirjaa. Siihen kirjataan kalastusmatkan tiedot ja saaliit. Saaliin maihinsiirron jälkeen meidän on toimitettava kyseisen kalastusmatkan päiväkirjan sivu 24 tunnin kuluessa valvovalle viranomaiselle joka on landauspaikan alueen ELY-keskus. Miltei kaikssa muissa EU maissa alukset toimittavat saalistiedot sähköisesti reaaliajasassa viranomaiselle. Jostain syystä Suomen valtio suosii paperia ja postilaitosta. Reaaliaikaisuus on silloin vähän niin ja näin, epäilen...

Blogipäivityksen aikana avoinna oleva kalastuspäiväkirjan sivu, jota täydennetään sitä mukaa kun matka ja saaliit edistyvät. Nyt yksi lyhyt veto tehty ja silakoita saatu 8000 kg. Ruumassa oleva saalis on pystyttävä arvioimaan tarkaan. Muutaman prosentin heitto on sallittu.

Tätä päiväkirjaa täytetään itselle ja merenkulkuviranomaiselle. Siihen merkitsen myös tiedot miehistöstä. Kalastusviranomainen on myös kiinnostunut minkälaisella miehistöllä liikutaan. Ovatko suomalaisia vai mistä tulevat?
Kalastusaluksella on oltava kalastuslisenssi. Ilman kalastusrekisterissä olevaa alusta jolla on lisenssi ei ammattikalastusta voi harjoittaa. Lisenssiin on merkitty EU.n kalastusvalvonnan kannalta olennaisia asioita kuten koneteho ja bruttovetoisuus joiden avulla seurataan jäsenvaltioiden kalastuskapasiteettiä.

Huovarin lisenssi. Ulkomailla se on aina ensimmäiseksi esitettävä sikäläiselle valvojalle.
Saalipäiväkirjan tietoja ja saalispäiväkirjaa voi allekirjoittaa ainoastaan sellainen henkilö joka on rekisteröity ammattikalastajarekisteriin.
Kipparin todistus ammattikalastajarekisteriin kuulumisesta. Sen antaa ELY-keskus.

Tällaisella kuorella kalastuspäiväkirjan sivut postietaan viranomaiselle. Myös saaliit ostava yritys ilmoittaa meidän saaliit viranomaiselle.
Kalalajikohtaisten kalastuskiintiöiden tarkoituksena on ylläpitää kalakantoja niin että ne uudistuvat, pysyvät vahvoina ja niistä riittää meille saalista ja kalanystäville syötävää jatkossakin. Vuosittaiset kalastettavat kiintiöt syntyvät pitkän ja monivaiheisen tieteellisen ja vähän poliittisenkin prosessin tuloksena.

Kiintiöiden lisäksi kalastuksen säätelyyn liitty kymmeniä mm pyydyksiä, rauhoitusaikoja, saaliskalojen kokoja ym ym koskevia asetuksia ja määräyksiä joista osa on EU lähtöisiä ja osa kotimaista alkuperää. Niistä kaikista pitäisi olla perillä ja kaiken kukkuraksi ne uudistuvat ja muuttuvat koko ajan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti